Structura Etno-demografică a României în 2002

Conform recensămîntului din 2002. Sursa este aici.

Structura etnicā a populaţiei
Români:
19,399,597
89.47 %
Maghiari:
1,431,807
6.60 %
Romi (Ţigani):
535,140
2.46 %
Ucraineni:
61,098
0.28 %
Germani:
59,764
0.27 %
Ruşi-lipoveni:
35,791
0.16 %
Turci:
32,098
0.14 %
Tătari:
23,935
0.11 %
Sârbi:
22,561
0.10 %
Slovaci:
17,226
0.07 %
Bulgari:
8,025
0.03 %
Croaţi:
6,807
0.03 %
Greci:
6,472
0.02 %
Evrei:
5,785
0.02 %
Cehi:
3,941
0.01 %
Polonezi:
3,559
0.01 %
Italieni:
3,288
0.01 %
Chinezi:
2,243
0.01 %
Armeni:
1,780
0.0 %
Ceangăi:
1,266
0.0 %
Alta etnie:
16,850
0.07 %
Etnie nedeclarată:
1,941
0.0 %
Total:
21,680,974
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
19,736,517
91.03 %
Maghiară:
1,443,970
6.66 %
Rromanes (Ţigănească):
237,570
1.09 %
Ucraineană:
57,407
0.26 %
Germană:
44,888
0.20 %
Rusă-Lipoveană:
29,246
0.13 %
Turcă:
28,115
0.12 %
Tătară:
21,272
0.09 %
Sârbă:
20,411
0.09 %
Slovacă:
16,027
0.07 %
Bulgară:
6,735
0.03 %
Croată:
6,355
0.02 %
Greacă:
4,170
0.01 %
Evreiască (Idis):
951
0.0 %
Cehă:
3,381
0.01 %
Poloneză:
2,690
0.01 %
Italiană:
2,531
0.01 %
Chineză:
2,266
0.01 %
Armeană:
721
0.0 %
Alta limbă maternă:
13,621
0.06 %
Limbă maternă nedeclarată:
2,130
0.0 %
Total:
21,680,974

Related External Links

Comments

Leave a Reply

*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.