Toleranţa Spaniei pentru ţigani

Titlul complet al articolului la care fac referire este Time: “Toleranţa Spaniei faţă de ţigani. Un model pentru Europa?”, el se găseşte pe Adevărul.ro.

De-a lungul istoriei lor de cîteva sute de ani prin Europa ei au avut diverse roluri în interiorul popoarelor cu care au intrat în contact. Într-o măsură mai mare sau mai mică viaţa lor nomadă i-a caracterizat întotdeauna, chiar dacă mulţi au căutat să-i fixeze într-o anumită zonă pentru calităţile de meşteşugari şi de cîntăreţi pe care le-au dovedit. La noi au fost în primul rînd căutaţi ca meşteşugari şi abia apoi, de-a lungul timpului şi ca lăutari, dar în estul Europei s-a pus accentul pe partea lor artistică. Cam peste tot mulţi dintre ţigani au ajunsă să facă lucruri (în sensul de a îndeplini activităţi) pe care majoritatea populaţiei nu dorea să le facă. A fost o formă de adaptare mai puţin plăcută, dar a funcţionat. Asta a dus însă la o anumită marginalizare a lor, împreună cu hoţiile care le-au fost atribuite (mai mult sau mai puţin corect).

Acum o mare parte a europenilor în consideră pe ţigani ca aparţinînd unui grup social cu care nu doresc să aibă de-a face. Însă modelul spaniol de a confrunta şi gestiona problema ţiganilor de pe teritoriul lor este prezentat ca un exemplu pozitiv şi demn de urmat în rîndul statelor europene care aplică tot mai multe măsuri drastice şi restrictive ţiganilor stabiliţi ilegal în spaţiul comunitar. Articolul din Adevărul este interesant şi se merită citit.

Comments

Leave a Reply

*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.